Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » பெண்கள் முகத்தை மூடுவது அல்லது திறந்திருப்பது – இஸ்லாமிய நிலைபாடு என்ன?

பெண்கள் முகத்தை மூடுவது அல்லது திறந்திருப்பது – இஸ்லாமிய நிலைபாடு என்ன?

கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி
வழங்குபவர்: S.H.M. இஸ்மாயில் ஸலஃபி (ஆசிரியர்: உண்மை உதயம் மாத இதழ்)
நாள்: 16.04.2013
இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பகம், பலத், ஜித்தா
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: பலத் இஸ்லாமிய அழைப்பகம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா


Download mp4 HD Video

[audio:
http://www.mediafire.com/download/bbfzenv4abfy5w7/women_covering_their_face.mp3] Download mp3 Audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *