Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » காலத்தை திட்டாதீர்கள்

காலத்தை திட்டாதீர்கள்

ஸஃபர் மாத சிறப்பு வகுப்பு
வழங்குபவர்: கே.எல்.எம். இப்ராஹீம் மதனீ
நாள்: 23-12-2012
இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், ஸனாயிய்யா, ஜித்தா


Download mp4 HD Video Size: 909 MB
Download mp4 512-kbps Video Size: 296 MB

[audio:http://www.mediafire.com/file/epfw7u6teryr21p/do_not_scold_the_period_KLM.mp3] Download mp3 Audio

3 comments

  1. காலத்தைத் திட்டாதீர்கள் எனும் சிறப்புறை நழிவடைந்திருக்கும் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு மிகவும் தேவையானதொன்று தான்.உங்கள் முயற்சிக்கு அல்லாஹ் அருள் பாளிப்பானாக.

  2. இஸ்லாம் கல்வி அதன் வீடியோ பதிவுகளில் பல முன்னேற்றங்கள் கண்டிருப்பது சந்தோஷமான செய்தி.வாழ்த்துகிறோம்.

  3. We did not get intimation about this program. Please continue to post information about upcoming lectures in Jeddah. We used to attend by seeing here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *