புதிய பதிவுகள்

இலங்கை தேர்தல் உணர்த்தும் படிப்பினைகள்

srilanka-riots

– S.H.M. இஸ்மாயில் ஸலஃபி – ஆசிரியர், உண்மை உதயம் மாதஇதழ் அமைதியான ஒரு தேர்தலை இலங்கை வரலாறு அண்மையில் சந்தித்தது. ஆரவாரம் இல்லாமல், ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் அடாவடித்தனங்கள் இல்லாமல் பலரையும் வியக்கவைக்கும் விதத்தில் தேர்தல் நடந்து முடிந்துவிட்டது. தேர்தல் முடிவுகள் சிறுபான்மை சமூகத்திற்கு குறிப்பாக முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு பெரிதும் மனநிம்மதியைக் கொடுத்துள்ளது என்றால் மிகையாகாது. சில வருடங்களாக முஸ்லிம்களுக்கு மன அழுத்தத்தைக் கொடுத்து வந்த பிரச்சினைகள் ஓரளவு ஓய்ந்தது ...

Read More »

Short QA 0024 கனவையும் ஸலவாத்து நாரியாவையும் இணைத்து பரப்பப்படும் செய்தியைப் பற்றிய கேள்வி

quran2

கனவையும் ஸலவாத்து நாரியாவையும் இணைத்து பரப்பப்படும் செய்தியைப் பற்றிய கேள்விக்கான பதில் சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும் வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் Download mp3 Audio

Read More »

Short QA 0023 கெட்ட செயல்கள் தவிர்க்கப்பட்டால் அமல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்ற செய்தி சரியா?

islamkalvi-thumb

கெட்ட செயல்கள் தவிர்க்கப்பட்டால் அமல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்ற செய்தி சரியா? சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும் வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் Download mp3 Audio

Read More »

Short QA 0022 மனைவியை பெற்ற அன்னையுடன் ஒப்பிட்டு, உறவு கொள்வதில்லை என்று கூறிய பின், மீண்டும் தாம்பத்தியத்தில் இணைவதன் சட்டம் என்ன?

quran

மனைவியை பெற்ற அன்னையுடன் ஒப்பிட்டு, உறவு கொள்வதில்லை என்று கூறிய பின், மீண்டும் தாம்பத்தியத்தில் இணைவதன் சட்டம் என்ன? சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும் வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் Download mp3 Audio

Read More »

Short QA 0021 உழூ செய்த பின் Lotions & முக அலங்கார செய்துகொள்வதால் உழூ முறியுமா?

ablution

உழூ الوضوء‎ செய்த பின் Lotions & முக அலங்கார செய்துகொள்வதால் உழூ الوضوء‎ முறியுமா? சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும் வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் Download mp3 Audio

Read More »

Short QA 0019 மணப்பெண் அலங்காரம் செய்வதற்கு வாடகைக்கு (இரவல்) ஆடைகள், நகைகள் வாங்கலாமா?

bangles

சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும் வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் Download mp3 Audio

Read More »

Short QA 0018 மரியம் (அலை) என்று சொல்வது பற்றிய சட்டம் என்ன?

quran2

சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும் வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் Download mp3 Audio

Read More »

Short QA 0017 மூஸா (அலை) பொறுமையாளர் என்றால் -கித்ர் அலை அவர்களுடன் நடந்துகொண்டதை எவ்வாறு விளங்கிக்கொள்ளவது?

islamkalvi-thumb

சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும் வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் Download mp3 Audio

Read More »

Short QA 0016 உலக முதல் பணக்காரர் பட்டியியலில் முஸ்லிம் இடம்பிடிப்பது பற்றிய சட்டம் என்ன?

rich

சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும் வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் Download mp3 Audio

Read More »

முந்தைய பதிவுகள்