Home » Author posts

Author posts

மவ்லவி S.H.M. இஸ்மாயில் ஸலஃபி, ஆசிரியர், உண்மை உதயம் மாதஇதழ், இலங்கை

மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

சகோதரர் கோவை அய்யூப், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், கோவை, இந்தியா

மவ்லவி முஹம்மத் அஸ்ஹர் ஸீலானி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், அல்-ஜூபைல் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டி மையம், சவூதி அரேபியா

மவ்லவி அப்துல் வதூத் ஜிஃப்ரி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை

மவ்லவி மன்சூர் மதனீ, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை

மவ்லவி முபாரக் மஸ்வூத் மதனீ, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை

மவ்லவி M.T.M.ஹிஷாம் மதனீ, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை

மவ்லவி U.K.ஜமால் முஹம்மத் மதனீ , இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை

டாக்டர் நுபார் ஃபாரூக், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை

மவ்லவி முஹம்மத் ஜலீல் மதனீ , இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், அல்-ஜூபைல் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டி மையம், சவூதி அரேபியா

மவ்லவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், அல்-ஜூபைல் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டி மையம், சவூதி அரேபியா

மவ்லவி ஹாஃபிழ், நூர் முஹம்மது ஃபாஜில் பாகவி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இந்தியா

மவ்லவி K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், அல்-கோபார் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டி மையம், சவூதி அரேபியா

மவ்லவி இம்தியாஸ் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர்

மவ்லவி M.J.M.ரிஸ்வான் மதனி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை

மவ்லவி M.S.M. இம்தியாஸ் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை

மவ்லவி முஃப்தி உமர் ஷரீஃப் காசிமி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இந்தியா

மவ்லவி முஹம்மத் நூஹ் அல்தாஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இந்தியா

மவ்லவி அப்துர்ரஹ்மான் மன்பயீ, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இந்தியா

மவ்லவி I. இக்பால் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இந்தியா

மவ்லவி M.I. அன்வர் (ஸலஃபி), இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை

S.L.M. அர்ஷாத், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை

டாக்டர் ஷேக் சையது M.D, மருத்துவர், இந்தியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *