Home » Author posts

Author posts

ஷைய்க் S.H.M. இஸ்மாயில் ஸலஃபி

ஆசிரியர், உண்மை உதயம் மாதஇதழ், இலங்கை

ஷைய்க் முபாரக் மஸ்வூத் மதனீ

அழைப்பாளர், இலங்கை

ஷைய்க் K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

அழைப்பாளர், ஸினாயிய்யா அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டி மையம், ஜித்தா, சவூதி அரபியா

ஷைய்க் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

ஷைய்க் K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி

அழைப்பாளர், அல்-கோபார் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டி மையம், சவூதி அரபியா

சகோதரர் கோவை அய்யூப்

அழைப்பாளர், கோவை, இந்தியா

ஷைய்க் முஹம்மத் அஸ்ஹர் ஸீலானி

அழைப்பாளர், அல்-ஜூபைல் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டி மையம், சவூதி அரபியா

ஷைய்க் அப்துல் வதூத் ஜிஃப்ரி

அழைப்பாளர், இலங்கை

ஷைய்க் மன்சூர் மதனீ

அழைப்பாளர், இலங்கை

ஷைய்க் M.T.M.ஹிஷாம் மதனீ

அழைப்பாளர், இலங்கை

ஷைய்க் U.K.ஜமால் முஹம்மத் மதனீ

அழைப்பாளர், இலங்கை

டாக்டர் நுபார் ஃபாரூக்

அழைப்பாளர், இலங்கை

ஷைய்க் முஹம்மத் ஜலீல் மதனீ

அழைப்பாளர், அல்-ஜூபைல் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டி மையம், சவூதி அரபியா

ஷைய்க் ஹாஃபிழ், நூர் முஹம்மது ஃபாஜில் பாகவி

அழைப்பாளர், இந்தியா

ஷைய்க் M.J.M.ரிஸ்வான் மதனி

அழைப்பாளர், இலங்கை

ஷைய்க் M.S.M. இம்தியாஸ் ஸலஃபி

அழைப்பாளர், இலங்கை

ஷைய்க் முஃப்தி உமர் ஷரீஃப் காசிமி

அழைப்பாளர், இந்தியா

ஷைய்க் யூனுஸ் தப்ரீஸ்

சத்தியக் குரல் ஆசிரியர், இலங்கை

ஷைய்க் முஹம்மத் நூஹ் அல்தாஃபி

அழைப்பாளர், இந்தியா

ஷைய்க் M. றிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனீ

அழைப்பாளர், இலங்கை

ஷைய்க் அப்துர்ரஹ்மான் மன்பயீ

அழைப்பாளர், இந்தியா

ஷைய்க் I. இக்பால் ஃபிர்தவ்ஸி

அழைப்பாளர், இந்தியா

ஷைய்க் M.I. அன்வர் (ஸலஃபி)

அழைப்பாளர், இலங்கை

சகோ. S.L.M. அர்ஷாத்

அழைப்பாளர், இலங்கை

டாக்டர் ஷேக் சையது M.D

தாயிஃப், சவூதி அரபியா