Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » அன்றாட வாழ்வில் ஆன்மீகம் (இஸ்லாம்)

அன்றாட வாழ்வில் ஆன்மீகம் (இஸ்லாம்)

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் வழங்கும்
குடும்ப சந்திப்பு நிகழ்ச்சி – 1437ஹி

நாள்: 06-11-2015 (வெள்ளிக்கிழமை)
இடம்: SWCC Community Compound பள்ளி வளாகம்
அல்-ஜுபைல் மாநகரம்

வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்க இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

தலைப்பு: அன்றாட வாழ்வில் ஆன்மீகம் (இஸ்லாம்)

வீடியோ: நிஸாருத்தீன்

படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் (தமிழ் பிரிவு)

Download mp3 Audio
[audio:http://www.mediafire.com/download/nxbhyhxw3dye1wt/everyday_spiritual_life-Mujahid.mp3]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *