Home » கேள்வி-பதில் » [13/14] தராவீஹ் தொழுகையின் ரகத்துக்கள் எத்தனை?

[13/14] தராவீஹ் தொழுகையின் ரகத்துக்கள் எத்தனை?

அல்-அஹ்ஸா இஸ்லாமிய நிலையம் வழங்கும்
மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

வீடியோ: Al-Ahsa islamic Center Media Unit

[13/14] தராவீஹ் தொழுகையின் ரகத்துக்கள் எத்தனை?

Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *