Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » உலகளாவிய முஸ்லிம்களின் பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும்

உலகளாவிய முஸ்லிம்களின் பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும்

அக்ரபிய்யா தஃவா நிலையம் வழங்கும்
சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி

இடம்: அக்ரபிய்யா தஃவா நிலைய வளாகம் – சவூதி அரேபியா

நாள்: 30-12-2016
(வெள்ளிக்கிழமை மக்ரிப் முதல் 10 மணி வரை)

தலைப்பு: உலகளாவிய முஸ்லிம்களின் பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும்

மவ்லவி. ரஹ்மத்துல்லாஹ் ஃபிர்தவ்ஸி
அழைப்பாளர், அல்-ஜுபைல் மாநகர்

வீடியோ: தென்காசி SA ஸித்திக்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *