Home » மீடியா » ஃபிக்ஹ் தொடர் by KLM » தொழுகையில் அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்கள் – 1 (ஃபிக்ஹ் தொடர்)

தொழுகையில் அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்கள் – 1 (ஃபிக்ஹ் தொடர்)

வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

தொழுகையில் அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்கள் – 1 (ஃபிக்ஹ் தொடர்)

வழங்குபவர்: மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ,

நாள்: 13.03.2017 (திங்கள்)

ஏற்பாடு: அழைப்பு மையம், ஸனாய்யா, ஜித்தா

Download mp3 Audio

One comment

  1. ALHAMDHULILLAH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *