Home » கேள்வி-பதில் » [HAJJ QA – 1] ஹஜ்ஜின் வகைகளும் அவற்றின் விளக்கங்களும்

[HAJJ QA – 1] ஹஜ்ஜின் வகைகளும் அவற்றின் விளக்கங்களும்

ஹஜ் தொடர்பான கேள்வி – பதில்

QA #1: ஹஜ்ஜின் வகைகளும் அவற்றின் விளக்கங்களும்

மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

நாள் : 04-08-2017 வெள்ளிக்கிழமை

இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி
அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *