Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » சொர்க்கவாசியாக மரணிப்போம்

சொர்க்கவாசியாக மரணிப்போம்

இஸ்லாமிய மாலை அமர்வு
நாள்: 24.11.2017 வெள்ளி

வழங்குபவர்: அஷ்ஷைக் K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ,
(அழைப்பாளர், ஸினாயிய்யா அழைப்பு மையம், ஜித்தா)

ஏற்பாடு: ஸினாயிய்யா அழைப்பு மையம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *