Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » மன்னிப்பு இஸ்லாத்தில் மிகசிறந்த பண்பு [ஜும்ஆ தமிழாக்கம்]

மன்னிப்பு இஸ்லாத்தில் மிகசிறந்த பண்பு [ஜும்ஆ தமிழாக்கம்]

ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம்

ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம் – மலாஸ்

நாள்: 01-12-2017

தலைப்பு: மன்னிப்பு இஸ்லாத்தில் மிகசிறந்த பண்பு

வழங்குபவர்: மவ்லவி அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ்

வீடியோ: Bro. Hameed – Tenkasi (Riyadh)

நன்றி: தமிழ் தஃவா ஒன்றியம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *