Home » கேள்வி-பதில் » 13. குர்ஆனில் சில இடங்களில் நான் படைத்தேன் இன்னும் சில இடங்களில் நாம் படைத்தோம் என வருகிறதே?

13. குர்ஆனில் சில இடங்களில் நான் படைத்தேன் இன்னும் சில இடங்களில் நாம் படைத்தோம் என வருகிறதே?

13. குர்ஆனில் சில இடங்களில் நான் படைத்தேன் இன்னும் சில இடங்களில் நாம் படைத்தோம் என வருகிறது. இதனை எப்படி விளங்கிக் கொள்வது?

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ்பிரிவு வழங்கும்
அல்-ஜுபைல் – SWCC கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி
மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

Download mp3 Audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *