Home » கேள்வி-பதில் » 14. ஆண் பிள்ளைகளை எத்தனை வயது வரை வீட்டில் தொழ அனுமதிக்கலாம்?

14. ஆண் பிள்ளைகளை எத்தனை வயது வரை வீட்டில் தொழ அனுமதிக்கலாம்?

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ்பிரிவு வழங்கும்
அல்-ஜுபைல் – SWCC கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி
மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

Download mp3 Audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *