Home » கேள்வி-பதில் » நோன்பு தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கான பதில்கள்

நோன்பு தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கான பதில்கள்

தம்மாம் இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) வழங்கும்

தம்மாம் (குலோப்) ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
02-06-2017

வெள்ளி மேடை: நோன்பு தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கான பதில்கள்

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

ஒளிப்பதிவு: தென்காசி SA ஸித்திக்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *