Home » மதங்கள் ஆய்வு » இஸ்லாம் அறிமுகம் » இஸ்லாம் என்றால் என்ன? – சிறு குறிப்பு

இஸ்லாம் என்றால் என்ன? – சிறு குறிப்பு

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் NMD தமிழ் பிரிவு வழங்கும்
இஸ்லாம் ஒர் அறிமுகம்

இடம்: குலோப் ஹதீத் கேம்ப், அல்-ஜுபைல் மாநகர்
நாள்: 12-10-2017

தலைப்பு: இஸ்லாம் என்றால் என்ன? – சிறு குறிப்பு

வழங்குபவர்: மவ்லவி. MH பக்ரூத்தீன் இம்தாதி
அழைப்பாளார், அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

வீடியோ: தென்காசி SA ஸித்திக்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *