Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் [ஜும்ஆ தமிழாக்கம்]

லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் [ஜும்ஆ தமிழாக்கம்]

ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம்

ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம் – மலாஸ்

நாள்: 03-11-2017

தலைப்பு: லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்

வழங்குபவர்: மவ்லவி ரிஷாத் முஹம்மது சலீம்

வீடியோ: Bro. Hameed – Tenkasi (Riyadh)

நன்றி: தமிழ் தஃவா ஒன்றியம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *