Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » விதியை நம்புதல்

விதியை நம்புதல்

ஸஃபர் மாத சிறப்பு நிகழ்ச்சி

வழங்குபவர்: K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ (இஸ்லாமிய அழைப்பகம், ஸனய்யியா, ஜித்தா)

நாள்: 06.12.2013

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பகம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பகம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா


Download mp4 HD Video Size: 966 MB

Download mp3 Audio
[audio:http://www.mediafire.com/download/opb04eij4vepixf/Understanding_Predestination-KLM.mp3] ____
ஜித்தா (ஸரஃபிய்யா பகுதியில்) நடந்த வாராந்திர வகுப்பின் ஒலி வடிவம்
Download mp3 Audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *