Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » பாவங்களை நன்மைகளாக மாற்றும் அமல்

பாவங்களை நன்மைகளாக மாற்றும் அமல்

வழங்குபவர்:
ஷைய்க் K.L.M இப்ராஹீம் மதனீ (அழைப்பாளர், ஜித்தா)

சன்மார்க்க பூங்கா நிகழ்ச்சி
நாள்: 01.06.2017 வியாழன் (தராவீஹ் தொழுகையைத் தொடர்ந்து)

இடம்: மஸ்ஜித் பின் யமானி (பழைய விமான நிலையம்), ஷரஃபிய்யா, ஜித்தா
ஏற்பாடு: பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பக தமிழ் பிரிவு, ஷரஃபிய்யா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *