Home » வரலாறு » பிற வரலாறு » உஸ்மானிய கிலாபத் ஓர் அறிமுகம்

உஸ்மானிய கிலாபத் ஓர் அறிமுகம்

அல்-கோபர் இஸ்லாமிய நிலையம் (ஹிதாயா) வழங்கும்

வாராந்திர வகுப்பு
தலைப்பு: உஸ்மானிய கிலாபத் ஓர் அறிமுகம்

நாள்: 30-08-2017 புதன்கிழமை
இடம்: ஜாமிஆ புஹாரி பள்ளி வளாகம்
அல்-கோபர் – சவூதி அரேபியா

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர்இ ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

வீடியோ:  ரஸிம் மாரூப் ஸஹவி

படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *