பித்அத்

சிறப்பு மார்க்க சொற்பொழிவு

ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம் – மலாஸ்

நாள்: 20-10-2017

தலைப்பு: பித்அத் என்றால் என்ன?

வழங்குபவர்: மவ்லவி ரம்ஸான் பாரிஸ்

வீடியோ: Bro. Hameed – Tenkasi (Riyadh)

நன்றி: தமிழ் தஃவா ஒன்றியம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *