Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » தஜ்ஜாலின் வருகையும்… குழப்பங்களும்…

தஜ்ஜாலின் வருகையும்… குழப்பங்களும்…

இறுதி தீர்ப்பு நாள் – இஸ்லாமிய மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சிகள் – DUBAI 2017

தஜ்ஜாலின் வருகையும்… குழப்பங்களும்… – ஷைய்க். இப்றாஹீம் மதனீ

இடம்: அல்மனார் இஸ்லாமிக் சென்டர், அல்கூஸ் – துபை, அமீரகம்

நாள்: 30/11/2017 & 01/12/2017

நன்றி: அல்மனார் இஸ்லாமிக் சென்டர் – DUBAI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *