Home » மீடியா » பதிவிறக்கம் » ஹஜ், உம்ரா, ஸியாரத்

ஹஜ், உம்ரா, ஸியாரத்

Download Center– எம்.ஜே.எம். ரிஸ்வான் மதனி

ஒரு உம்ரா, மறு உம்ரா வரையுள்ள சிறுபாவங்களுக்குப் பரிகாரமாகும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹஜ்ஜின் கூலி சுவனமாகும். என நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக அபூஹுரைரா (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். (ஆதாரம்: புகாரி , முஸ்லிம்).

மேலதிக விபரங்களை படிக்க மின் புத்தகத்தை பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
Download PDF format book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *