Home » கேள்வி-பதில் » Short QA 0065: வசிக்கின்ற வீடு பிரமாண்டமாக இருந்தாலும் ஜகாத் இல்லையா?

Short QA 0065: வசிக்கின்ற வீடு பிரமாண்டமாக இருந்தாலும் ஜகாத் இல்லையா?

வசிக்கின்ற வீடு பிரமாண்டமாக இருந்தாலும் ஜகாத் இல்லையா?

சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும்

வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Download mp3 Audio
[audio:http://www.mediafire.com/download/ee23wxy3t0zepfh/MUJA-0065.mp3]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *