Home » இஸ்லாம் » ஒழுக்கம் » இலக்கை மறந்த இல்லங்கள்

இலக்கை மறந்த இல்லங்கள்

இஸ்லாமிய சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

நாள்: 23.12.2016 வெள்ளி மாலை

இடம்: ஸனாய்யா இஸ்லாமிய அழைப்பகம்

சிறப்புரை: மவ்லவி இக்பால் ஃபிர்தவ்ஸி (அழைப்பாளர், தமிழ்நாடு, இந்தியா)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: ஸனாய்யா அழைப்பு மையம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *