Home » இஸ்லாம் » அகீதா » இமாம் ஷாபிஃ (ரஹ்) அகீதா » தொடர்-10 | கிலாபத் மற்றும் நபித்தோழர்கள் விஷயத்தில் இமாம் ஷாபீஃ (ரஹ்) அகீதா

தொடர்-10 | கிலாபத் மற்றும் நபித்தோழர்கள் விஷயத்தில் இமாம் ஷாபீஃ (ரஹ்) அகீதா

ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் வழங்கும்
சிறப்பு அகீதா வகுப்பு

இடம்: ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலைய வளாகம்
நாள்: 04-12-2007 (திங்கள்கிழமை)

தலைப்பு: கிலாபத் மற்றும் நபித்தோழர்கள் விஷயத்தில் இமாம் ஷாபீஃ (ரஹ்) அகீதா (தொடர்-10)

இஃதிகாதுல் இமாம் ஷாபிஃ (ரஹ்) – நூல் விளக்கவுரை [தொடர்-10]

வழங்குபவர்:மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

வீடியோ & படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *