Home » இஸ்லாம் » அல்குர்ஆன் » மூஃமீன்களின் பண்புகள் (அல்-குர்ஆன் விளக்கம்)

மூஃமீன்களின் பண்புகள் (அல்-குர்ஆன் விளக்கம்)

வாராந்திர மார்க்க விளக்க வகுப்புகள்

நாள் : 09/03/2017(வியாழன்)
இடம் : மஸ்ஜித் உம்மு உமர், ஸனாய்யா, ஜித்தா
ஏற்பாடு: அழைப்பு மையம், ஸனாய்யா, ஜித்தா

வழங்குபவர்: மவ்லவி. K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ

மூஃமீன்களின் பண்புகள் (அல்-குர்ஆன் விளக்கம்)

Download mp3 Audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *